Bir organ nakli olarak adlandırabileceğimiz saç ekiminin günümüzdeki en gelişmiş yöntemleri, Foliküler Ünite Transplantasyonu, kısaca FUT (Follicular Unit Trasplantation) ve Foliküler Ünite Ekstrasyonu, kısaca FUE (Follicular Unit Extraction)’dir.

Bu tekniklerle ilgili çalışmaların tarihçesi 1939’larda başlamış günümüzde ise doruk noktasına ulaşmıştır.

Her iki ekim yönteminde de ortak olan foliküler ünitelerin yani saç teli köklerini bir arada tutan küçük birimlerin, saçlı bölgeden, iki kulak arkası ve ense üstü kısımlardan alınıp saçsız bölgeye yerleştirilmesi yani ekilmesidir. 

Saçların özellikle yoğunluk ve kalıcılık gösterdiği ve saç ekiminin uygulanabilmesi için oldukça önem arz eden iki kulak arası ve ense üstü bölgeye donör alan denmektedir. Uygulanmakta olan her iki yöntemde de foliküler birimler bu alandan temin edilmektedir.

Bu bölgeden alınan birimler FUT yönteminde donör alandan 10x3 cm’lik bir kesi ya da şerit şeklinde alınırken FUE yönteminde herhangi bir kesi gerçekleştirilmez; foliküler birimler uzman tarafından daha önceden ölçümü yapılmış saç yoğunluğuna bağlı olarak donör alandan özel mikro tekniklerle birimler halinde çıkartılarak saçsız bölgeye yerleştirilir yani ekilirler. 

Saç ekim uygulamasından başarılı ve doğal bir sonuç alınabilmesi, gerek FUT gerek FUE yönteminin uzmanları tarafından ve uygun koşullarda gerçekleştirilmesine ve tedavi süresince doktorunuzun söylediklerine uyulmasına bağlıdır.